W A T E R

F O O D

L O G I S T I E K

Hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting?

A G R O

G E O - I C T

E N E R G I E

N A T U U R

WAT IS EEN GEO FUTURE SCHOOL?

Geo Future School in het kort

Geo Future School is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs. Een stroom die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is. Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst zoals: Hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable and smart cities? Hoe kunnen we ons land ook in de toekomst veilig houden tegen wateroverlast? Hoe gaan we om met de geopolitieke uitdagingen die zich op allerlei plekken op de wereld manifesteren? Hoe kunnen we de ontwikkelingen in de Geo-Informatie Technologie zodanig inzetten dat we er bijvoorbeeld onze voedselvoorziening mee kunnen verbeteren?
Onderzoekend leren op het grensvlak van gamma en bèta, waarbij je niet alleen in, maar ook buiten het klaslokaal leert.

Document Aan de slag met Geo Future School – handleiding en voorwaarden

Doelstellingen

Geo Future School heeft de volgende doelstellingen:

 • Meer aandacht in het voortgezet onderwijs voor de grote vraagstukken van nu en de toekomst. De zogeheten Grand Challenges.
 • Een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en (kennis)instituten.
 • Een duurzame samenwerking tussen vakken in het voortgezet onderwijs tot stand brengen.
 • Onderzoekend leren op het grensvlak van gamma en bèta
 • Jongeren in een vroeg stadium kennis laten nemen van de werkterreinen waarin Nederland op mondiale schaal een prominente rol vervult.
 • Jongeren de tools in handen geven om zich te ontwikkelen tot kritische burgers die zich niet alleen durven te richten op het nationale, maar ook het internationale terrein.
 • Het onderwijs laten aansluiten bij de groeiende mogelijkheden die ontwikkelingen zoals de Geo-revolutie bieden.

W E R E L D B E V O L K I N G

Wat doet een Geo Future School?

 

Scholen die aan de slag gaan met Geo Future School worden meestal eerst Geo Future School in oprichting. Deze variant kan maximaal twee jaar duren. In die tijd kan het concept op school worden geïmplementeerd. Na maximaal twee jaar moet de school een officiële Geo Future School zijn. Een school die het predicaat Geo Future School voert…

 • biedt in de onderbouw twee door het KNAG gecertificeerde modules aan van 8 tot 10 lessen
 • biedt in de bovenbouw 60 slu (vmbo) 80 slu (havo) en 120 slu (vwo) Geo Future School onderwijs aanalle lesmodules zijn door het KNAG gecertificeerde Geo Future School modules van 8 tot 10 lessen, gebaseerd op het KNAG-format en gemaakt in samenwerking met een of meerdere bedrijven en/of kennisinstituten.
 • organiseert ten minste tweemaal per jaar een Geo Event voor leerlingen. Bij deze bijeenkomsten wisselen sprekers uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, politiek en onderwijs de nieuwste ideeën en inzichten uit met leerlingen. Ook leerlingen worden uitgedaagd zelf een sessie te verzorgen.
 • laat in het (voor)laatste leerjaar alle leerlingen een afsluitend Geo-onderzoek uitvoeren van 40-80 slu. Dit onderzoek kan samenvallen met een praktische opdracht of profielwerkstuk.
 • biedt elke leerling die een diploma haalt én heeft voldaan aan de eisen van Geo Future School een apart certificaat aan bij hun diploma.

De volledige voorwaarden van Geo Future School zijn te vinden via deze link.

Wat is een Geo Future School module?

 

Een Geo Future School module bestaat uit 8 tot 10 lessen. Bij een module gaan leerlingen aan de slag met een actueel vraagstuk van een bedrijf of een instelling. De module wordt gemaakt door docenten in samenwerking met bedrijven en/of instellingen. De module sluit aan bij de uitgangspunten van Geo Future School en is levensecht. Een Geo Future School module is zo ingericht dat leerlingen uitgedaagd worden om tot het beste resultaat te komen.
Binnen een Geo Future module werken leerlingen in hun eigen tempo en in wisselende groepssamenstelling. Er is sprake van onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van 21st century skills. Het leren staat in het teken van een centrale eindopdracht waarmee de module wordt afgesloten. Concrete opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn het ontwikkelen van een app, het ontwerpen van een duurzame woonwijk, het opstellen van een evacuatieplan voor een overstroming, het maken van een interactieve kaart of het verzorgen van een presentatie voor één van de partners van Geo Future School.

Wat is een Geo Event in de Geo Future School?

Door een Geo Future School wordt ten minste tweemaal per jaar een Geo Event georganiseerd voor leerlingen. Bij deze bijeenkomsten wisselen sprekers uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, politiek en onderwijs de nieuwste ideeën en inzichten uit met leerlingen. Ook leerlingen worden uitgedaagd zelf een sessie te verzorgen.
Een Geo Event kan speeches of korte workshops omvatten van werknemers van partners van Geo Future School, van wetenschappers, van media-persoonlijkheden en natuurlijk ook van docenten en leerlingen.

K L I M A A T V E R A N D E R I N G

PARTNERS

 

Samenwerking met bedrijven en instellingen

Geo Future School heeft als één van haar doelstellingen om een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds.  De frisse en onbevangen blik van jongeren op de vraagstukken van nu en de toekomst kan bedrijven en instellingen veel nuttige informatie opleveren. Jongeren zullen zich door de contacten met bedrijven en instellingen gaan interesseren voor het werkveld en de activiteiten van deze bedrijven en instellingen. Wellicht zijn dit de werknemers van de toekomst.
Bedrijven of instellingen kunnen participeren in een Geo Future School Module, Geo-event of Geo-onderzoek. Ook andere manieren om Geo Future School te steunen zijn mogelijk.
Bij de oprichting van Geo Future School hebben een aantal bedrijven en instellingen advies gegeven, te weten het RIVM, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Parkstad Limburg, Groengelinkt, Museon, EIC Mainport Rotterdam, Shell, TNO, LievenseCSO, Geodan, de Raad van Europa en het Geofort.

T E C H N O L O G I E

LEERLINGEN

 

Uitdagend onderwijs

 

Geo Future School daagt je uit om meer uit je schoolloopbaan te halen. In de Geo Future Modules werk je aan grotere opdrachten. Deze opdrachten zijn ‘open’, zodat je gestimuleerd wordt om zelf een creatieve invulling te geven. Voorbeelden van deze opdrachten zijn het ontwerpen van een duurzame woonwijk of het maken van een evacuatieplan voor een mogelijke overstroming. Bij deze opdrachten ben je veel meer zelf verantwoordelijk voor wat je leert dan in de traditionele onderwijssituatie.

21st century skills

 

In de 21e eeuw moet je beschikken over nieuwe vaardigheden. Je moet vaardig zijn met ICT en media, creatief en probleemoplossend kunnen nadenken en op verschillende manieren, zowel face to face als remote kunnen samenwerken. Al deze vaardigheden leer je en oefen je in de Geo Future Modules. Zo leer je er ‘virtueel veldwerk’ te doen, doe je serious games en wordt er in iedere module veel creativiteit en out of the box denken van je verwacht. Kortom: leren anno nu.

Onderwijs in je eigen tempo

 

In een Geo Future Module kun je eigen tempo werken. Ben je sneller dan je klasgenoten dan hoef je niet te wachten. Ben je langzamer dan neem je wat meer tijd. Een module bevat go-no go momenten. Je moet dan een onderdeel af hebben waaraan je docent goedkeuring moet geven. Als je moet samenwerken met andere leerlingen zoek je iemand op die ongeveer even snel heeft gewerkt als jij. Je wordt zelf regisseur van je huiswerk.

SCHOLEN

D U U R Z A A M H E I D

WIE ZIJN WIJ?

 

Ontstaan

 

Geo Future School is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). De initiatiefnemers zijn lid van het Bestuur Afdeling Onderwijs van het KNAG waar zij de oprichting van Geo Future School hebben voorgesteld. De ontwikkeling van Geo Future School gebeurt door de oprichters, het KNAG-bureau en vooral natuurlijk door scholen, bedrijven en instellingen die dit initiatief omarmen.

advies

 

Bij het uitwerken van de plannen voor Geo Future School hebben de oprichters advies ingewonnen bij schoolleiders, docenten, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen en, niet in de laatste plaats, bij een groot aantal leerlingen.

Dit zijn wij

 

Geo Future School is opgericht door Rob Adriaens, Jeroen Rijlaarsdam en Joop van der Schee in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Meer informatie over het KNAG is te vinden op de website geografie.nl

V E I L I G H E I D

NIEUWSBRIEF

Neem een abonnement op de Geo Future School Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Of kijk eerst in het nieuwbrievenarchief.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

* indicates required

CONTACT

 

Interesse?

 

Wilt u Geo Future School steunen of heeft uw school interesse om Geo Future School in te voeren neem dan contact op met info@geofutureschool.nl of vul nevenstaand contactformulier in.

Bent u nog geen lid van het KNAG? Meld u dan snel aan via info@knag.nl of vul nevenstaand contactformulier in.

15 + 6 =