Leerlingen

Uitdagend onderwijs

Geo Future School daagt je uit om meer uit je schoolloopbaan te halen. In de Geo Future modules werk je aan grotere opdrachten. Deze opdrachten zijn ‘open’, zodat je gestimuleerd wordt om zelf een creatieve invulling te geven. Voorbeelden van deze opdrachten zijn het ontwerpen van een duurzame woonwijk of het maken van een evacuatieplan voor een mogelijke overstroming. Bij deze opdrachten ben je veel meer zelf verantwoordelijk voor wat je leert dan in de traditionele onderwijssituatie.

21st century skills

In de 21e eeuw moet je beschikken over nieuwe vaardigheden. Je moet vaardig zijn met ICT en media, creatief en probleemoplossend kunnen nadenken en op verschillende manieren, zowel face to face als remote kunnen samenwerken. Al deze vaardigheden leer je en oefen je in de Geo Future Modules. Zo leer je er ‘virtueel veldwerk’ te doen, doe je serious games en wordt er in iedere module veel creativiteit en out of the box denken van je verwacht. Kortom: leren anno nu.

Onderwijs in je eigen tempo

In een Geo Future Module kun je eigen tempo werken. Ben je sneller dan je klasgenoten dan hoef je niet te wachten. Ben je langzamer dan neem je wat meer tijd. Een module bevat go-no go momenten. Je moet dan een onderdeel af hebben waaraan je docent goedkeuring moet geven. Als je moet samenwerken met andere leerlingen zoek je iemand op die ongeveer even snel heeft gewerkt als jij. Je wordt zelf regisseur van je huiswerk.