Vakoverstijgend leren over de vraagstukken van de toekomst

Leerlingen laten nadenken over de toekomst aan de hand van vraagstukken die iedereen aangaan. Hen prikkelen hun creativiteit te gebruiken. Gericht feedback geven en ze leren dit ook zelf te doen. Dat zijn de uitgangspunten van de Geo Future School. De naam van deze onderwijsstroom zegt het al. Geo verwijst naar de aarde en vooral naar de grote vraagstukken die op onze aarde spelen. In deze onderwijsstroom worden leerlingen, de beslissers van later, uitgedaagd na te denken over oplossingen voor de grote vraagstukken, nu en in de toekomst!  

Interesse? Op deze website vind je uitgebreide informatie over het concept, het belang voor leerlingen en docenten en hoe het in zijn werk gaat. Schroom bij vragen niet om contact met ons op te nemen.

‘Docenten ontwerpen en werken bij Geo Future School samen. Dat past bij een onderwijscultuur waarin samenwerken en leren van elkaar normaal is. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.'

Dit is Geo Future Onderwijs

Samen ontwikkelen
Als docent van een volwaardige Geo Future School biedt u leerlingen vakoverstijgende modules aan. Dit betekent dat er meerdere schoolvakken zijn geïntegreerd in een Geo Future School module. Op deze manier denken de leerlingen in ruime kaders en worden kennis en vaardigheden van verschillende schoolvakken gecombineerd.

Samenwerken met bedrijven
Bij Geo Future School werken scholen actief samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstanties een andere organisaties als musea en stichtingen die de meeste actuele en relevante kennis in huis hebben. De samenwerking levert wederzijds voordelen op. Scholen profiteren van de specifieke en actuele thematische kennis van de partner. De partner kan deze kennis delen met de docenten die de module maken en ook direct delen met leerlingen via gastlessen of digitale beantwoording van vragen van leerlingen.

Van leiden naar begeleiden
Goede feedback kan een groot leereffect opleveren. Het is dus zaak daar stevig in te investeren. Bij Geo Future School is feedback een zeer wezenlijk onderdeel van het leerproces. De docent kan zelf feedback geven en organiseren dat leerlingen elkaar feedback geven. Een voor de hand liggend moment is aan het eind van de module. Dan vindt er altijd feedback door de docent en medeleerlingen plaats. De leerling formuleert daarna zelf leerpunten voor de volgende modules. 

'Het motiveert leerlingen enorm om met vraagstukken uit de echte wereld bezig te zijn' – docent Geo Future School.