Lesmodules

Een Geo Future School module bestaat uit 8 tot 10 lessen. Bij een module gaan leerlingen aan de slag met een actueel vraagstuk van een bedrijf of een instelling. De module wordt gemaakt door docenten in samenwerking met bedrijven en/of instellingen. De module sluit aan bij de uitgangspunten van Geo Future School en is levensecht. Een Geo Future School module is zo ingericht dat leerlingen uitgedaagd worden om tot het beste resultaat te komen.

Binnen een Geo Future module werken leerlingen in hun eigen tempo en in wisselende groepssamenstelling. Er is sprake van onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van 21st century skills. Het leren staat in het teken van een centrale eindopdracht waarmee de module wordt afgesloten. Concrete opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn het ontwikkelen van een app, het ontwerpen van een duurzame woonwijk, het opstellen van een evacuatieplan voor een overstroming, het maken van een interactieve kaart of het verzorgen van een presentatie voor één van de partners van Geo Future School.

Via Overzicht lesmodules kunt u gericht zoeken naar een passende module aan de hand van niveau, regio of thema.