Geo Future School modules

Geo Future School is nog volop in ontwikkeling en docenten van alle deelnemende scholen dragen bij aan de groei. Samen met docenten van andere vakken maken zij vakoverstijgende onderwijsmodules. De modules worden ontworpen door de scholen zelf en bestrijken minimaal 10 uur, acht tot tien lessen. Ze zijn gebaseerd op het Geo Future School-format en gemaakt in samenwerking met een of meerdere bedrijven en/of kennisinstituten. Een module is daarmee het resultaat van een samenwerking tussen scholen en partners. Zo krijgen leerlingen ook een kijk op het werkveld dat zich buiten school afspeelt.

In de modules is ruimte voor samenwerken, buiten (de klas) leren, ‘maken’ en presenteren. Naast de integrale benadering van de inhoud staat het aanleren van essentiële vaardigheden centraal. Door structurele feedback leren leerlingen toekomstgericht denken en reflecteren op hun manier van samenwerken en presenteren. 

Binnen een Geo Future module werken leerlingen in hun eigen tempo en in wisselende groepssamenstelling. Er is sprake van onderzoekend leren waarbij gebruik gemaakt wordt van 21st century skills. Het leren staat in het teken van een centrale eindopdracht waarmee de module wordt afgesloten. Concrete opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn het ontwikkelen van een app, het ontwerpen van een duurzame woonwijk, het opstellen van een evacuatieplan voor een overstroming, het maken van een interactieve kaart of het verzorgen van een presentatie voor één van de partners van Geo Future School.

     

    Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen die met succes een module afgerond hebben een certificaat van deelname. 

    Geo Future School - Informatieboekje.pdf
    Download dit document (2.34 MB)