Achtergrond

Ontstaan

Geo Future School is opgericht door Rob Adriaens, Jeroen Rijlaarsdam en Joop van der Schee in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). De initiatiefnemers zijn of waren lid van het Bestuur Afdeling Onderwijs van het KNAG waar zij de oprichting van Geo Future School hebben voorgesteld. De ontwikkeling van Geo Future School gebeurt door de oprichters, het KNAG-bureau en vooral natuurlijk door scholen, bedrijven en instellingen die dit initiatief omarmen.

Bij het uitwerken van de plannen voor Geo Future School hebben de oprichters advies ingewonnen bij schoolleiders, docenten, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen en, niet in de laatste plaats, bij een groot aantal leerlingen.