Partners

Samenwerking met bedrijven en instellingen

Geo Future School heeft als één van haar doelstellingen om een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. De frisse en onbevangen blik van jongeren op de vraagstukken van nu en de toekomst kan bedrijven en instellingen veel nuttige informatie opleveren. Jongeren zullen zich door de contacten met bedrijven en instellingen gaan interesseren voor het werkveld en de activiteiten van deze bedrijven en instellingen. Wellicht zijn dit de werknemers van de toekomst. Bedrijven of instellingen kunnen participeren in een Geo Future School module of Geo-onderzoek. Ook andere manieren om Geo Future School te steunen zijn mogelijk.

Lees hier meer over de rol van een partner bij de Geo Future School.