Column Geo Future School

19 september 2022
Nieuws

De zomer van 2022 door Rob Adriaens 

Zinderende temperaturen, langdurige droogte, een vastgelopen landbouwsysteem, energieprijzen die de pan uitrijzen en geopolitiek vuurwerk. De zomer van 2022 maakte duidelijk dat de grote vragen die er spelen op het gebied van klimaatverandering, water, energie, landbouw en geopolitiek ons allemaal aangaan én ons allemaal kunnen raken. Dat deze grote vragen, waar we nog zeker tientallen jaren aan zullen moeten werken, een vertaling naar het onderwijs moeten hebben, heeft geen verdere uitleg nodig.

De grote vragen hangen met elkaar samen en er is een integrale toekomstgerichte benadering nodig om ze op te lossen. Een andere manier van denken, vaak ook. De samenleving heeft behoefte aan kennis, bewustwording en creativiteit om deze vragen te lijf te gaan. Waar leg je de basis hiervoor beter dan in het onderwijs?

Geo Future School werkt vanuit vijf kernconcepten: duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Je kunt deze kernconcepten zien als richtinggevend voor de wereld van de toekomst: het streven naar een wereld die duurzaam, leefbaar, gezond, veilig en rechtvaardig is.  De huidige oplossingen voldoen niet altijd aan al deze criteria. Rondom het energievraagstuk speelt bijvoorbeeld van alles rondom het kernconcept rechtvaardigheid. Rijke mensen kunnen investeringen doen als een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp en arme mensen niet. Die arme mensen zien hun energierekening daardoor veel sterker stijgen. Dat voelt onrechtvaardig en ook onwenselijk, want het draagvlak voor de transitie komt hierdoor onder druk te staan. Bij Geo Future School zouden leerlingen daarom kunnen nadenken over oplossingen die het draagvlak onder de bevolking juist kunnen vergroten. Oplossingen die niet louter technisch zijn, maar ook voldoen aan het criterium van solidariteit. Dit vraagt een iets andere manier van denken en het is beslist niet makkelijk om vorm te geven, maar de opbrengst van zulk onderwijs kan wel eens heel belangrijk zijn. Zeker als de zomer van 2022 nog maar een opmaat blijkt te zijn voor nog ingrijpendere veranderingen.