Een nieuwe GFS-module over voedsel

21 oktober 2019
Nieuws

De startopdracht

Leerlingen starten de module dicht bij huis in de supermarkt. Gewapend met de app Survey123 van ESRI verzamelen zij ter plekke informatie over de herkomst van het voedsel. Het aardige van het gebruik van deze app is dat de locatie van herkomst van een product na invoering op de app direct zichtbaar wordt op een ArcGis-kaart. Doel is uiteraard om bewustwording te stimuleren over de herkomst van het voedsel. Leerlingen hebben voor deze opdracht een ArcGis-account nodig. Dat is voor scholen verkrijgbaar bij ESRI.

Theorie

In de theorie worden in hoofdlijnen enkele belangrijke ontwikkelingen in de landbouw beschreven zoals de Neolithische revolutie, het drieslagstelsel en de introductie van de aardappel in de oude wereld. Deze ontwikkelingen hadden grote invloed op de bevolkingsontwikkeling en waren niet zelden een belangrijke opstap voor andere ontwikkelingen.

Het centrale gedeelte van de module wordt behandeld aan de hand van het boek ‘the wizard and the prophet’ van Charles Mann. In dit boek staat de wizard voor iemand die gelooft dat alle huidige knelpunten opgelost kunnen worden door de voortschrijdende techniek. De prophet zoekt de oplossing juist in het in evenwicht met de natuur produceren. Omdat dit een essentiële tegenstelling is wordt dit in de module in een scenario-opdracht verder uitgewerkt.

Buiten leren

In een module zit vaak een moment waarop leerlingen buiten leren of aan veldwerk doen. Dat past bij deze module ook. Toen wij in Ede deze module draaiden zijn we met leerlingen op bezoek geweest bij een natuurlijke boerderij (Remeker in Lunteren). Dit zorgde voor heel wat eye-openers. Allereerst stinkt het niet op deze boerderij omdat de koeien gras eten en geen krachtvoer. De koeien hebben hun hoorns nog (iedere zwangerschap zorgt voor een ring op de hoorns), er worden geen antibiotica gebruikt en de grond wordt niet geploegd.

Daarnaast bezochten de leerlingen een evenement voor jongeren op wereldvoedseldag (16 oktober) waar zij het wereldvoedselspel konden spelen, kookten, deelnamen aan allerlei gesprekken en discussies en via shared studio contact maakten met jongeren in andere delen van de wereld. Dit werd vooraf gegaan door een gastles van Xander Beks van i4nature.

Uiteraard zijn deze buitenactiviteiten voor een deel plaatsgebonden. Ze zijn ook niet per se nodig om de module goed te kunnen doorlopen, maar ze helpen leerlingen wel enorm om hun beeld over de voedselproductie completer te maken.

Excelopdracht

De module bevat een excelopdracht waarin leerlingen gedurende vijf jaar een boerderij moeten runnen. Het is een fictieve opdracht, maar het geeft wel inzichten in de financiële keuzes die boeren moeten maken en hoe zij afhankelijk kunnen zijn van onvoorziene omstandigheden.

Eindopdracht

De eindopdracht van deze module luidt: ontwerp de boerderij van de toekomst. Met de ideeën die leerlingen hebben opgedaan tijdens de module bedenken ze zelf een toekomstscenario en een daarbij horende toekomstige boerderij in zijn omgeving. Daarbij valt op te merken dat die boerderij ook een laboratorium, een stadstuin of een leegstand kantorenpand zou kunnen zijn.

Gedurende de eindopdracht werken leerlingen samen. De voortgang en de taakverdeling houden zijn bij op een eenvoudige scrumbord.