Geo Future School nascholing 14 juni 2024

6 mei 2024
Nieuws

Op vrijdagmiddag 14 juni 2024 zal de landelijke Geo Future School nascholing plaats gaan vinden op het Gymnasium Apeldoorn in Apeldoorn. 

Inschrijven kan via de volgende link.

Het is toegestaan om je met meer collega's aan te melden voor deze nascholing. Op aanvraag kunnen er certificaten worden opgestuurd als bewijs van deelname. 

Hieronder vind je een concept planning voor de middag. 

14.00 – 14.15 uur inloop. 

14.15 – 15.00: plenair: 

·      Teacher leadership

·      Verhaal van de school. 

15.00 – 15.15: pauze (informeel sparren) 

 15.15 – 16.00: workshop 1 (keuze: examenprogramma GFS, de naam GFS centraal en vakinhoudelijk onderwerp)

 16. 10 – 16. 55: workshop 2 (keuze: examenprogramma GFS, de naam GFS centraal en vakinhoudelijk onderwerp)

 16.55 – 17.30: informeel samenkomen/borrel/afsluiting