Geslaagde Geo Future School nascholing

10 december 2019
Nieuws

Het Sint Bonifatiuscollege toonde zich een goede gastheer voor de scholingsmiddag Geo Future School op 3 december. De rector luidde de bijeenkomst in, er was een prachtig muzikaal intermezzo en tot slot een rijk versierde borrel. En ook het programma mocht er wezen.

Nick Wenneker (KNAG- GFS) lichtte de deelnemers in over de website en de vernieuwde beoordeling van modules. Deze moet leiden tot het sneller beschikbaar komen van Geo Futuremodules. De dag zelf stond er ook al een nieuwe module online, gemaakt door het Sint Bonifatiuscollege zelf. Na de inleiding kon een viertal workshops bezocht worden. Hieronder een kort verslag van twee van de workshops.

Allereerst een workshop gegeven door Marieke Sijbom, Rudi Knoef en Tim Schuring van  het Sint Bonifatiuscollege zelf. Marieke en Rudi namen de deelnemers mee in hoe zij bottom up gestart zijn met Geo Future School op hun school. Stap voor stap hebben zij de Geo Future School activiteiten op hun school uitgebreid. Voor één van de modules bezochten de leerlingen een voormalige gevangenis niet ver van de school. Het terrein van de gevangenis heeft een nieuwe inrichting nodig en de opdracht aan de leerlingen was om hier creatieve plannen voor te ontwerpen. Leuk aan de workshop was dat de leerlingen hier ook zelf over vertelden. De module werd vormgegeven door docenten kunst 2D, aardrijkskunde en techniek. Van al deze vakken waren docenten aanwezig die het allemaal leuk vonden om over dit project te spreken.

In het laatste deel van de workshop ging Tim Schuring in op het samenwerkingsaspect bij Geo Future School. De algemene rubrics zijn op het Sint Bonifatiuscollege inmiddels vervangen door de single point rubric. Dit biedt onder andere ruimte om je als docent te laten verrassen door originele ideeën van leerlingen.  Voor de samenwerking tussen de leerlingen heeft men ook iets moois gevonden: de zogenaamde Goldfinchmethode. Dit is een methode waarbij de deelname van een leerling op verschillende aspecten van het groepswerk kan worden geëvalueerd door de leerling zelf, de medeleerlingen (peer-assessment) en de docent. Het Sint Bonifatiuscollege gaf in de workshops een paar belangrijke boodschappen voor andere scholen. Allereerst: begin vanaf de werkvloer met enthousiaste docenten en deel je successen met collega’s en de schoolleiding, zij haken van zelf aan. Ten tweede: geef docenten van andere vakken de mogelijkheden om echt mee te denken. Hun expertise komt de opdracht ten goede. En tot slot: blijf ontwikkelen, niet alleen op inhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van didactiek en beoordeling.

De tweede workshop werkt gegeven door Martijn Gerritsen. Hij ging in op de meest in het oog springende én unieke vaardigheid bij Geo Future School, namelijk het toekomstdenken. Martijn liet de deelnemers ervaren dat je op verschillende manieren de toekomst kunt verbeelden, maakbaar, contrasterend, vervreemdend en procedureel. Via een oefening met een scenarioschema uit een bestaande module leerde hij zijn publiek dat er drie stappen zijn in het toekomstdenken: bewustwording, ontdekken en kiezen & maken. De deelnemers werden aan het denken gezet over hoe je die drie stappen goed in een module kan verwerken. Vaak is een scenario-opdracht een losse opdracht in een module. De drie fases kunnen echter ook de hele module bestrijken. Martijn schreef een handleiding voor het aanleren van toekomstgericht denken bij Geo Future School. Een waardevol document voor iedereen die aan deze onderwijsstroom werkt.

Naast deze workshops konden er in een andere ruimte nog twee gevolgd worden. Eén over het gebruik van Geo-ICT-middelen zoals ArcGisonline in de lessen, gegeven door Tom Kuijpers (ESRI) en Tim Favier (UU). En één waarin de dialoog werd opgezocht met de regio-coördinatoren Alienke Jansen, Tim Favier, Katie Oost, Erik Bijsterbosch en Mathijs Booden. Want dat blijft natuurlijk één van de belangrijkste dingen voor de verdere ontwikkeling van Geo Future School: het met elkaar sparren over hoe het onderwijs binnen deze stroom nog beter te maken.

PowerPoint GeoICT nascholing 3 dec.pdf
Download dit document (2.4 MB)