Leergang teacher leadership

8 april 2022
Nieuws

Leergang teacher leadership

Voor scholen die een stap willen zetten met Geo Future School (GFS) is een leergang ontworpen rondom het thema teacher leadership. Leraren die op school pionieren met GFS worden al snel leiders van een onderwijskundige ontwikkeling én daarnaast ook ontwikkelaars van een nieuw curriculum. Dit zijn nieuwe rollen en deze leergang kan daarbij helpen.

De leergang biedt ruimte voor ongeveer zes scholen. Van iedere school nemen tenminste twee docenten deel, ieder van een ander vak, én een schoolleider. Er zijn vijf bijeenkomsten voor docenten. Iedere school brengt een eigen casus in waaraan tijdens de leergang gewerkt wordt. De teamleider sluit aan bij twee bijeenkomsten.

Programma
Bijeenkomst 1: 14 september 2022   9.30-13.30 uur op locatie in Utrecht

Start, introductie over GFS, leiderschap, curriculum en aanscherping van de schooleigen casus. Lunch ter afsluiting.

Bijeenkomst 2: 12 oktober 2022   13.30-16.30 uur online

De horizontale component in het curriculum: het verbreden van de ontwikkeling en het betrekken van andere collega’s. Hoe doe je dat?

Bijeenkomst 3: 16 november 2022   13.30-16.30 uur online

De verticale component in het curriculum: het ontwikkelen van leerlijnen.

Bijeenkomst 4: 18 januari 2023   13.30-16.30 uur online

Persoonlijk leiderschap. Wat houdt het in om (in)formeel leider te zijn van een onderwijsontwikkeling op je school? Hoe kun je de uitgangspunten van deep democracy gebruiken bij de ontwikkeling.

Bijeenkomst 5: 15 maart 2023   13.30-16.30 uur op locatie in Utrecht

Afronding en presentatie van de casus. Hoe implementeer je samen met de schoolleider de onderwijsontwikkeling duurzaam in je school?

 

Docenten
De leergang wordt verzorgd door:

Drs. Rob Adriaens, teamleider, Het Streek Lyceum. Rob is teamleider en docent en staat aan de basis van het concept Geo Future School en de implementatie daarvan op zijn school.

Prof. Dr. Tine Béneker, hoogleraar onderwijsgeografie, Universiteit Utrecht. Tine heeft expertise op het gebied van het ontwerpen van aardrijkskunde curricula en toekomstgericht onderwijs

Dr. Marco Snoek, lector leren & innoveren, Hogeschool van Amsterdam. Marco is expert op het thema professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders.

Dr. Nienke Nieveen, universitair hoofddocent, Universiteit van Twente. Nienke is gespecialiseerd in de professionalisering van (toekomstige) leraren, team- en schoolleiders die binnen hun school bezig zijn met het (her)ontwerpen van hun curriculum.

Nick Wenneker, KNAG-bureau Geo Future School. Nick is docent aardrijkskunde en werkt een dag per week bij het KNAG ten dienste van de ontwikkeling van de Geo Future School.

Kosten
Kosten per school zijn €1500,- (inclusief BTW) voor twee docenten van verschillende vakken, all-in voor de hele leergang. De schoolleider is in principe één keer aanwezig en hiervoor gelden geen extra kosten. Per mogelijke extra deelnemende docent geldt een bijdrage €750,-.

Aanmelden kan via deze link

Voor meer informatie kan er een mailtje worden gestuurd naar n [dot] wenneker [at] knag [dot] nl (n[dot]wenneker[at]knag[dot]nl) 

Geef je snel op want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan tot en met 1 juli 2022.

Na aanmelding volgt eerst per school een verkennend online gesprek met de deelnemende docenten en teamleider. Deze gesprekken vinden voor de zomer plaats.