Leerlingen Northgo College aan de slag met toekomstvisie Noordwijk

13 mei 2020
Nieuws

Het Northgo College in Noordwijk is gestart met een bijzondere opdracht. Wethouder Roberto ter Hark van de gemeente Noordwijk, nodigde leerlingen van 4 en 5 vwo uit om een toekomstvisie te maken voor hun gemeente. Na de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe toekomstvisie nodig waarbij de inbreng van jongeren zeer wenselijk is. Kortom: een goede combinatie voor Geo Future School. 

Bij het nadenken over een toekomstvisie richten de leerlingen zich op klimaatbestendigheid, circulariteit, bereikbaarheid en gezondheid. Na de inleidende presentatie begonnen de leerlingen enthousiast te overleggen welke richting ze op willen gaan met hun visie. Wat betekent Noordwijk voor hén? Op donderdag 26 maart hebben de leerlingen hun visies gepresenteerd in het gemeentehuis van Noordwijk. 

Enkele uitdagende vragen waarop zij antwoord geven:

* Wat willen we veranderen aan Noordwijk? En wat moeten we behouden?
* Waarom moeten we dit veranderen en/of behouden?
* Vermindert dit de eenzaamheid van ouderen?
* Beschermen we onze natuur op deze manier?
* Zal de economie groeien als we dit doen?

De gemeente Noordwijk roept iedereen op die zich betrokken voelt mee te denken over de toekomstvisie. Vanaf februari tot en met mei 2020 gaan teams hiermee met elkaar aan de slag. Ieder team maakt een visie – zo ook het Northgo College - en deze worden daarna samengevoegd tot een Omgevingsvisie van Noordwijk. 

Aan de slag op school 

De leerlingen van 4 en 5 vwo zijn ingedeeld in 10 groepen. De opdracht is vooral uitgevoerd in de klas. De leerlingen hebben een thema geadopteerd en uitgewerkt. Een aantal keer zijn vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek gegaan met de leerlingen via een TEDtalk of werd er gewerkt met behulp van puzzelstukjes: wat wil je veranderen, waarom en hoe? Een aantal leerlingen heeft bovendien een gemeenteavond voor inwoners bezocht en zijn toegevoegd aan de daar gevormde teams. Deze opdracht is te koppelen aan begrippen als bestemmingsplan, woningvoorraad, milieu, de economie van de gemeente, de bevolkingssamenstelling van de gemeente en bereikbaarheid. Tijdens de geplande presentaties in het gemeentehuis zouden de begrippen gedeeld worden met de gehele klas, maar deze middag moest afgelast worden.

De leerlingen hebben hun ideeën daarom in een verslag vastgelegd en dit verzonden aan de gemeente. De verslagen worden getoetst op creativiteit, haalbaarheid en argumentatie. Als alternatief van een presentatie is er na de meivakantie een digitaal contactmoment gepland tussen de “sneltekenaar” van de gemeente en 1 lid van elke groep. Hun plannen worden dan in een tekening verbeeld. Al hun creatieve ideeën worden op de werksite van de teams geplaatst en meegenomen bij de samenstelling van de uiteindelijke toekomstvisie.

Het lijkt misschien alsof dit een eenmalig project is dat onmogelijk in andere gemeentes op scholen toegepast kan worden. Echter dit is niet het geval. Al enkele jaren werken we in 4 of 5 vwo bij Geo Future met de omgevingsvisie. Ook volgend jaar kunnen we hier prima mee werken. Leerlingen adopteren dan wederom een onderdeel van de visie, en zij kijken met hun eigen frisse, creatieve en innovatieve blik naar een onderdeel, verbonden aan de ontwikkelingen van de tijd. De leerlingen presenteren hun plannen aan de gemeente of bedrijven die passen bij hun thema. De leerlingen worden zoveel mogelijk op pad gestuurd. Gesprekken met bewoners, bedrijven of onderzoek ter plekke versterkt de haalbaarheid van hun plannen en vergroot de kans dat de gemeente of een bedrijf met het plan aan de slag gaat.