Programma nascholing 3 december.

12 november 2019
Nieuws

Op dinsdagmiddag 3 december zal de Geo Future School (GFS) nascholing plaatsvinden op het St. Bonifatius college in Utrecht. Hieronder vindt u de nodige informatie over het programma. 

12.45 uur inloop

13.15 uur: start plenaire gedeelte (Nick Wenneker): 

  • Toelichting nieuwe modules 
  • Vernieuwde opzet beoordelingsformulier modules
  • Vernieuwde wijze van certificeren.

13.45 uur: start workshopronde 1: 

Optie 1: Geo-ICT. Tom Kuijpers (Esri Nederland) en Tim Favier (Universiteit Utrecht) 
Tom en Tim zullen een workshop geven waarin verschillende Geo-ICT-middelen de revue passeren (ArcGIS Online). Er worden handvatten geboden voor het toepassen van Geo-ICT in eigen modules. Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en zelf direct aan de slag te gaan.

Optie 2: Het beoordelen van vaardigheden. Rudi Knoef, Marieke Sijbom (St. Bonifatius College), Tim Schuring (St. Bonitafius College, Hogeschool Utrecht), Erik Bijsterbosch (Windesheim) 
Dit trio zal ingaan op het beoordelen en waarderen van vaardigheden die leerlingen tijdens de Geo Future School modules moeten inzetten.
Samenwerkingsprocessen verlopen niet altijd even soepel. Het Goldfinch-formulier kan helpen bij het beoordelen van dit groepsproces. Met deze checklist, ontwikkeld door de HU beoordeelt elke leerling zichzelf als ook de andere groepsleden op verschillende vooraf vastgestelde onderdelen van de samenwerking. De punten die je geeft, hangen af van je eigen bijdrage aan het proces ten opzichte van de andere groepsgenoten. 
Daarnaast is Erik Bijsterbosch expert op het gebied van toetsing en beoordelen. Hij kan ingaan op de verschillende vragen die spelen. 

14.45 uur: pauze 

15.00 uur: start workshopronde 2:

Optie 1: Toekomstdenken. Martijn Gerritsen (KNAG-medewerker, masterstudent Universiteit Utrecht) 
Martijn zal een workshop verzorgen over toekomstdenken. 

In Geo Future School modules breken leerlingen hun hoofd over hoe De wijk van de toekomst eruit zal zien of hoe we in de toekomst ons voedsel zullen verbouwen. Het beantwoorden van dit soort toekomstvragen is lastig, want hoewel je tot op zeker hoogte kunt bepalen wat in de toekomst gaat gebeuren, is het onmogelijk precies te weten wat de toekomst in petto heeft de toekomst is dan ook ‘onweetbaar’.

Hoe kun je als GFS-docent je leerlingen dan tóch op een nuttige en effectieve manier laten werken met ‘onweetbare’ toekomstvragen? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om over de toekomst na te denken? En hoe kun je als docent leerlingen helpen deze vaardigheden te ontwikkelen in GFS-modules?

In deze workshop presenteert Martijn Gerritsen een door hem geschreven handreiking voor docenten over ‘toekomstdenken’ in Geo Future School modules. Vervolgens gaan jullie met behulp van deze handreiking aan de slag met door jullie op school gebruikte modules: hoe komt toekomstdenken in jullie modules naar voren, en hoe kunnen ze verder worden verbeterd? 

Aan deelnemers het verzoek om de materialen van één GFS-module (in ontwikkeling) die jullie op school (zullen) geven digitaal of op papier mee te nemen, zodat jullie die tijdens de workshop kunnen gebruiken.

Optie 2: Dialoog met regiocoördinatoren. Alienke Jansen, Tim Favier, Katie Oost, Erik Bijsterbosch en Mathijs Booden. 
Uit eerdere enquêtes is gebleken dat er vanuit docenten en scholen behoefte is om samen te sparren over problemen/oplossingen en verschillende modules. Tijdens deze nascholing zullen vijf lerarenopleiders (regiocoördinatoren) aanwezig zijn om in gesprek te gaan over vragen, probleemstellingen en de inhoud van modules. Er kan binnen de regio of bovenregionaal overlegd worden.

16.00: borrel 

Aanmelden voor deze nascholing kan via deze link
Voor meer informatie of aanmeldmogelijkheden stuur gerust een mail naar n [dot] wenneker [at] knag [dot] nl (n[dot]wenneker[at]knag[dot]nl)