Nascholing

Kandinsky College Nijmegen
3 april 2019 - 13:00
3 april 2019 - 17:00

Programma nascholing Geo Future School woensdag 3 april 2019  

Locatie: Kandinsky College. Malder-burchtstraat 11.

6535 ND Nijmegen

 

Planning

vanaf 13.00  uur Inloop met koffie/thee

13.15-13.45  uur Opening – plenair

Erik Bijsterbosch

 • Update over de criteria van volwaardige Geo Future School

Alieta Hansum. Docent Griftland College.

 • Ervaringen uitwisselen met het indienen van plannen aan schoolleiders

Nick Wenneker

 • De nieuwe website

 

13.45-14.45 uur. Workshopronde 1

 • Hans Palings
  • Curriculair spinnenweb
    
 • Mathijs Booden
  • Aan de slag met Story Maps
    
 • Jos Niewold
  • Vakoverstijgend samenwerken: Hoe doe je dat?

14.45 – 15.15 uur. Pauze

15:15-16:15 uur. Workshopronde 2

 • Roberto Breeveld
  • Internationalisering en Geo Future School
    
 • Erik Bijsterbosch
  • Beoordelingscriteria Geo Future School module

16:15:  Borrel

 

Inhoudelijke toelichting workshops. 

Workshopronde 1.  13.45-14.45 uur

A. Curriculair spinnenweb

Bij deelname aan Geo Future School hoort het zelf ontwikkelen van Geo Future School modules. Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van een module? Hoe begin je? Waar moet je op letten? We bekijken welke keuzes zijn gemaakt in veelgebruikte modules en gaan zelf aan de slag met het curriculair spinnenweb.

Deze workshop is bedoeld voor docenten die voor het eerst aan de slag willen met de Geo Future School of op het punt staan om zelf modules te gaan ontwikkelen.

Hans Palings 

Vakdidacticus en docent aan de Universiteit Utrecht en Fontys Hogeschool 

 

(Begint in ronde 1, loopt door in ronde 2)

 

B. Aan de slag met Story Maps & Survey 123

Onderzoek in een GFS-module gaat vaak over ruimtelijke gegevens, en zulke gegevens zijn een stuk beter te analyseren en te interpreteren met een geografisch informatiesysteem (GIS) . Het meest toegankelijke volwaardige GIS is Arcgis Online, dat gratis beschikbaar is voor VO-scholen. 

In deze workshop gaan we in op drie sterke punten van ArcGIS Online:

 • Primaire data verzamelen en ruimtelijk weergeven met Survey123. 
 • Ruimtelijke analysetools. 
 • Presentatie in een storymap. 

Mathijs Booden

Vakdidacticus Universiteit van Amsterdam en regiocoördinator regio Amsterdam – Den Haag voor Geo Future School

 

C. Vakoverstijgend samenwerken: Hoe doe je dat?

Jos Niewold 

Hoe je vakoverstijgend werken zou moeten doen, daar krijg je tijdens deze bijeenkomst geen kant en klaar antwoord op. Waar we wél naar kunnen kijken is hoe er op verschillende scholen docenten daar proberen vorm aan te geven. Vakoverstijgend werken heeft de aandacht van velen, maar het onderwerp roept ook veel emoties op.

In 2018 is onder redactie van Hanneke Tuithof, in het kader van haar lectoraat Didactiek van de Gammavakken op de bundel “Wat werkt als je samenwerkt” verschenen. Dit (relatief) kleinschalig onderzoek was de motivatie om een veel groter onderzoek te starten naar de praktijk van vakoverstijgend onderwijs in de M&M-vakken.

Omdat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat, kan ik nog geen harde conclusies trekken. De eerste beelden kan ik echter wél met u delen.

 

Workshopronde 2 --- 15.15-16.15 uur

D. Internationalisering en Geo Future School

Internationalisering is een van de pijlers van de Geo Future School en steeds meer scholen organiseren in dat kader uitwisselingen of buitenlandse excursies. E-twinning is een door Erasmus Plus gefinancierd digitaal platform waarin docenten vanuit heel Europa met elkaar samenwerken en projecten of lesmateriaal met elkaar delen. Tijdens deze workshop zal Roberto Breeveld vertellen over de mogelijkheden van deze tool. Met jullie hulp maken we er een interactieve workshop van waarin we gezamenlijk verkennen wat hiervan de mogelijkheden zijn voor onze community. Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips voor internationaliseringssubsidies

Roberto Breeveld 

Aardrijkskundedocent, Liemers College in Zevenaar en Ambassadeur van E-twinning (Nuffic).

 

E. Beoordelingscriteria beoordeling modules Geo Future School

Deze workshop gaat over de beoordeling van GFS modules gemaakt door leraren en wat je daarvan kunt leren. Waar moet je nu eigenlijk vooral op letten als je zelf een GFS module gaat maken?

Erik Bijsterbosch 

Lerarenopleider aardrijkskunde aan Hogeschool Windesheim.