Het duurzame huis (Gecertificeerd)

5 februari 2020
Regio Amsterdam - Den Haag
Energie
Klimaatverandering
Steden
Lesmodule

Namen auteurs module: Jeannine Laurens, Ivar Drost
School: Vossius Gymnasium
Partners: De Groene Grachten
Beoogd niveau: VWO
Klas: 4
Vakken: Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Scheikunde en Natuurkunde.
Thema’s: Energie, klimaatverandering en steden
Partner: De Groene Grachten 

Samenvatting: In deze opdracht ga je in groepen aan de slag met het ontwerpen van een duurzaam huis. De opdrachtgever, de Groene Grachten, heeft jullie gevraagd na te denken over het ontwerpen van een huis dat zo duurzaam mogelijk is. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor ons leven op aarde en de draagt hier aan bij. Eén van de manieren waarop de mens dit doet is door simpelweg te wonen. Op dit moment dragen huizen onnodig veel bij aan de opwarming van de aarde, dit moet toch anders kunnen?! Vandaar de taak aan jullie, de leerlingen om te onderzoeken hoe het zit met de bijdrage van huizen aan klimaatverandering en met name hoe deze bijdrage te verkleinen of zelfs in zijn geheel uit te wissen. Hiertoe krijgen jullie gedurende het jaar veel verschillende workshops van bedrijven en kennisinstellingen vanuit verschillende invalshoeken (e.g. circulaire economie, zonne-energie, architectuur) om het huis te kunnen ontwerpen.