Waterproblemen in Overvecht

9 april 2019
Regio Utrecht - Rotterdam
Water
Lesmodule

Titel: Waterproblematiek in Overvecht
Beoogd niveau: VMBO-T. Leerjaar 4. 
 
Auteurs: Bram Hamburger & Jeroen Eikelenstam
School: Gerrit Rietveld College.   

GFS thema(s): Water
Externe partner(s): HHR Stichtse Rijnlanden
Schoolvakken: Aardrijkskunde

Thema en leerdoelen

  • Een film maken van 5 tot 10 minuten
  • Kennis over waterproblemen toepassen op realistische situaties
  • Aan de hand van proeven bepalen wat de kwaliteit van water is.
  • Digitaal onderzoek doen aan de hand van kaartmateriaal.

Water is erg belangrijk voor de mens. Voldoende water, schoon water en bescherming tegen water zijn de drie aspecten waar het om gaat. De zorg voor voldoende en goed water en bescherming tegen wateroverlast is van levensbelang. Deze module gaat over de vraag hoe in de schoolomgeving in de nabije toekomst de beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de bescherming tegen wateroverlast goed geregeld kan worden. Om daarachter te komen is het nodig te weten wat het waterschap, de gemeente en drinkwaterbedrijven al doen en wat de problemen zijn die ze proberen op te lossen. Ook belangrijk is na te gaan hoe consumenten en bedrijven omgaan met water. In deze module doe je onderzoek in de eigen omgeving van de school. Dit leerlingenonderzoek sluit je af door het maken van een filmpje over één van de waterproblemen in de wijk Overvecht.

Lees verder
Nog geen account? Maak hier een account aan.
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.