Kartbaan of hotel: Utrechtse scholieren hebben ideeën genoeg voor oude gevangenis

17 juni 2018
Regio Utrecht - Rotterdam
Nieuws

In het begin van het project hebben de leerlingen zich de theorie omtrent stedelijke herinrichting eigen gemaakt. Vervolgens onderzochten de diverse groepjes allerlei verschillende aspecten die verband houden met een mogelijke herinrichting: het monumentale karakter van de gevangenis, de bereikbaarheid van het gebied, de omwonenden, duurzaamheid, het besluitvormingsproces, veiligheid, etc.

Nadat de uitkomsten van die onderzoeken aan elkaar waren gepresenteerd begonnen alle groepjes aan de hoofdtaak van het project: “ontwerp het best mogelijke inrichtingsplan voor het gevangenisterrein”.  Van kartbaan tot hotel, van aquarium  tot studentenwoningen, van internationale school voor migranten tot stadstuinen: de  uiteindelijke plannen varieerden van zeer fantasierijk tot heel “down to earth”.

De beste plannen werden vervolgens gepresenteerd aan de “deskundigen”: projectmanager Ruud Hilhorst van de gemeente Utrecht en de bestuurders van Stadsdorp Wolvenburg waren onder de indruk van de vele ideeën.

Het project was voor de leerlingen een andere manier van leren. Enkele reacties van leerlingen achteraf:

  • “Dat we rekening moesten houden met duurzaamheid vond ik erg goed, op deze manier zullen wij later ook moeten gaan denken”
  • “Terugkijkend op Wolvenburg vond ik het uiteindelijk leuker dan een hoofdstuk uit het boek leren. Een hoofdstuk leer je uit je hoofd en vergeet je vaak snel, maar bij Wolvenburg zijn we echt actief bezig geweest met de toekomst”
  • “Het voelde eigenlijk een beetje alsof je al aan het werken was voor later”.
  • “Je zou het project ook met economie erbij kunnen doen. Om met een bepaald budget iets moois voor elkaar te krijgen, vind ik wel een leuke uitdaging”.

Die laatste reactie is ons, de AK-sectie, uit het hart gegrepen: we gaan nl. in het nieuwe schooljaar met de sectie economie aan tafel om te kijken in hoeverre we van Wolvenburg een vakoverschrijdend onderwijsproject kunnen maken. Naar onze idee liggen hier trouwens mogelijkheden voor meerdere vakken. Verder gaan we heel binnenkort in overleg met onze directie of en hoe Geo Future School een plek krijgt in het curriculum van onze school.

Wij denken: Geo Future School-projecten als deze kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst!

Door Rudi Knoef,