De wijk van de toekomst

20 december 2018
Steden
Lesmodule

Deze module is openbaar beschikbaar. Het is de perfecte module om een keer uit te proberen met je klas om te kijken hoe het is om Geo Future School te worden. 

Titel: De wijk van de toekomst: Het verkennen van de toekomst van Nederland in 2050
Beoogd niveau: VMBO/HAVO/VWO 2 en 3 

GFS thema(s):  Steden
Schoolvakken: Aardrijkskunde en beeldende vorming

Auteurs en partner(s):

  • KNAG: Rob Adriaens, Emma Douven, Hanneke Russchen, Joop van der Schee
  • The Cloud Collective: Gerjan Streng
  • Curatoren Places of Hope: Maarten Hajer, Michiel van Iersel
  • Urban Future Studio: Jesse Hoffman
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Eileen Buiting: Hanna Lára Pálsdóttir
     

Thema en leerdoelen

De module 'De wijk van de toekomst' is voor alle scholen in Nederland beschikbaar en was onderdeel van een leerlingenwedstrijd. De module is bedoeld voor leerlingen van klas 2 en 3 vmbo, havo en vwo.

In de module denken leerlingen na over de wijk van de toekomst. Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen. In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei en individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie. Dit zijn allemaal opgaven waarmee we in de toekomst rekening moeten houden.

De module is gemaakt door het Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap, de Urban Futures Studio, The Cloud Collective en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

A008 De wijk van de toekomst - KNAG.docx
Download hier de lesmodule
Download dit document (2.46 MB)
A008 De wijk van de toekomst (docentenhandleiding) - KNAG.docx
Download hier de docentenhandleiding
Download dit document (1.21 MB)