Voorstelrondje: Regio Midden-Oost

2 december 2018
Regio Midden-Oost
Nieuws
FOTO: KELLIE BOCXE

Erik Bijsterbosch

Lerarenopleider aardrijkskunde Hogeschool Windesheim

Geo Future Schools bereiden leerlingen voor op de toekomst. Centraal staan niet alleen de grote vraagstukken van de toekomst, maar ook het leerproces van de leerlingen. In modules waarin onderzoekend leren centraal staat doen leerlingen kennis en vaardigheden op die zij in de toekomst nodig hebben. Daar hoort ook bij dat leerlingen het vermogen ontwikkelen om weloverwogen keuzes te maken en volwaardig te participeren in de samenleving.

Als coördinator van de regio Midden-Oost wil ik een bijdrage leveren aan bovenstaand doel. Dit wil ik doen door de docenten van de betrokken scholen te ondersteunen en te begeleiden waar dat mogelijk is. Die ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van de ontwikkeling van de modules, hoe deze modules begeleid en beoordeeld kunnen worden en hoe deze modules ingebed kunnen worden in de schoolorganisatie.

 

De regio Midden-Oost

In de regio Midden-Oost zijn de volgende 6 scholen ingedeeld:

 • Gymnasium Apeldoorn Apeldoorn
   
 • R.K. Scholengemeenschap Canisius Almelo
   
 • Christelijk College Groevenbeek Ermelo
   
 • Het Stedelijk Lyceum Zuid Enschede
   
 • SG. Het Rhedens Dieren

Op sommige van deze scholen is al een aantal prachtige modules ontwikkeld die door het KNAG gecertificeerd zijn. Andere scholen zijn nog volop bezig met de ontwikkeling van deze modules en een enkele school staat nog helemaal aan het begin. Door samen te werken binnen de regio kunnen de docenten van deze scholen van elkaar leren. Goede ideeën kunnen worden uitgewisseld, maar ook al ontwikkelde modules en materialen. Op deze manier kunnen we ons samen sterk maken voor betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.